Keycap ICE-CREAM PBT

550,000

  • -Số lượng: 146 key
  • Chất liệu keycap: PBT Dye-Sub
  • Profile: XDA
  • Có SHIFT 1u và SPACE 7u
  • Phối mặc định 4 màu
  • Phù hợp với bàn phím layout 60%/TKL/Full Size
Danh mục: ,