Switch ICE Crystal

  • Casing + stem trong suốt
  • Khe cắm LED hướng bắc
  • Loại switch: Linear (5pin)
  • Lực trung bình: 50+/-5gf
  • Lực rõ ràng: 63.5+/-5gf
  • Khoảng cách hành trình: 2.1+/-0.6mm
  • Tổng hành trình: 3.5+/-0.3mm
Danh mục: ,