Hướng dẫn sử dụng bàn phím Keycool

1. Keycool GZ68

Bật và sạc: Bật công tắc bàn phím thành BẬT và bật máy tính. Sử dụng Cáp Type-C để kết nối bàn phím với máy tính để sạc. Khi pin thấp hơn 10%, đèn không gian sẽ nhắc nhở bạn. Trong quá trình sạc, đèn không gian sẽ luôn sáng. Khi nào pin đầy, không gian sẽ trở lại chế độ đèn nền.

Ghép nối không dây 2.4G: Bật, nhấn và giữ phím Fn + R đến khi R để nhấp nháy nhanh và sau đó lắp đầu thu 2.4G vào máy tính để bắt đầu ghép nối. Khi ghép nối, bàn phím và bộ thu phải được giữ ở khoảng cách nhỏ hơn 20cm và đèn nền sẽ được khôi phục sau khi ghép nối hoàn chỉnh.

Bluetooth: Bật, nhấn và giữ phím Fn + Q đến khi Q để nhấp nháy nhanh để vào chế độ ghép nối Bluetooth, hãy bật Bluetooth của máy tính hoặc điện thoại di động để tìm kiếm Keycool 5.0 để ghép nối và nhấn vào dấu nhắc của máy tính và điện thoại di động để khôi phục chế độ đèn nền sau khi quá trình ghép nối hoàn tất. Bàn phím hỗ trợ 3 nhóm kết nối Bluetooth, tương ứng với các nút Q, W và E phương thức ghép đôi giống nhau.

Chuyển đổi chế độ: Nhấn và giữ Fn + Q/W/E/R/T để chuyển chế độ ở trạng thái bật nguồn. Q, W, E là Bluetooth, R là 2,4G và T là có dây. Trong Bluetooth và tín hiệu tìm kiếm 2.4G, đèn phím số nhấp nháy chậm và đèn nền sẽ được khôi phục sau khi kết nối thành công.

Phím chức năng FN:

2. Keycool KC84/108

Bật và sạc: Bật công tắc bàn phím thành BẬT và bật máy tính. Sử dụng Cáp Type-C để kết nối bàn phím với máy tính để sạc. Khi pin thấp hơn 10%, đèn không gian sẽ nhắc nhở bạn. Trong quá trình sạc, đèn không gian sẽ luôn sáng. Khi nào pin đầy, không gian sẽ trở lại chế độ đèn nền.

Ghép nối không dây 2.4G: Bật, nhấn và giữ phím Fn + 4 đến khi R để nhấp nháy nhanh và sau đó lắp đầu thu 2.4G vào máy tính để bắt đầu ghép nối. Khi ghép nối, bàn phím và bộ thu phải được giữ ở khoảng cách nhỏ hơn 20cm và đèn nền sẽ được khôi phục sau khi ghép nối hoàn chỉnh.

Bluetooth: Bật, nhấn và giữ phím Fn + 1 đến khi 1 để nhấp nháy nhanh để vào chế độ ghép nối Bluetooth, hãy bật Bluetooth của máy tính hoặc điện thoại di động để tìm kiếm Keycool 5.0 để ghép nối và nhấn vào dấu nhắc của máy tính và điện thoại di động để khôi phục chế độ đèn nền sau khi quá trình ghép nối hoàn tất. Bàn phím hỗ trợ 3 nhóm kết nối Bluetooth, tương ứng với các nút 1, 2 và 3 phương thức ghép đôi giống nhau.

Chuyển đổi chế độ: Nhấn và giữ Fn + 1/2/3/4/5 để chuyển chế độ ở trạng thái bật nguồn. 1,2,3 là Bluetooth, 4 là 2,4G và 5 là có dây. Trong Bluetooth và tín hiệu tìm kiếm 2.4G, đèn phím số nhấp nháy chậm và đèn nền sẽ được khôi phục sau khi kết nối thành công.

Phím chức năng FN:

3. Hiệu ứng Led RGB